Menu

Show 1

Best of Breed

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Bitch - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Best Bitch

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Bitch - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Challenge Bitch

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Bitch - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Best Puppy

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Bitch - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Show 2

Best of Breed

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Bitch - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Best Bitch

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Bitch - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Challenge Bitch

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Bitch - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Best Puppy

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Bitch - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Show 1

3a Puppy Bitch - First

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor

Show 2

3a Puppy Bitch - First

HABIIB BARQUE KHAFIFA - 04052-2022 - Whelped: 21-03-2022
Sire/Dam: AUST GRCH&DUAL CH, SF&FCH QUANMARRA KHELDAR (AUST ) / NZ CH QUANMARRA ONATHA (IMP-AUST) AI
Owned By: G Herdman (067786) & M Herdman (075244)
Bred By: H Taylor